XML exporty pozic v AJ (nejen pro ukrajinské kolegy) / XML exports of positions in English (not only for ukrainian colleagues)

(English version follows)

S cílem přispět k efektivnímu šíření nabídek pozic a stáží vhodných pro naše ukrajinské kolegy/kolegyně, poskytujeme rovněž dva XML soubory (strojově čitelné):

XSD schéma není k dispozici. Číselník oborů vychází z číselníku RIV/CEP. Dokumentace je v přípravě.

Volně je využívejte, začleňujte do dalších aplikací atd. Budeme rádi, zmíníte-li ResearchJobs.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte, prosím, kontaktovat: vita@researchjobs.cz

In order to contribute to efficient dissemination of job and internship offers suitable for our Ukrainian colleagues, we provide also two XML files (machine readable):

XSD scheme is not available. Codetable of fields arises from the RIV/CEP codetable (in Czech, unfortunately). Documentation is in preparation.

Use them freely, incorporate them into other applications etc. We will be glad, if you mention ResearchJobs.cz. In case of any questions, feel free to contact us, please: vita@researchjobs.cz