Přehled

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků pro Ústav nauky o budovách:

[A] docenta nebo odborného asistenta – specialistu na problematiku sportovních staveb, garanta předmětu Nauka o stavbách IV; podíl na ateliérové výuce speciálních typologií
[B] docenta nebo odborného asistenta – specialistu na problematiku zdravotních staveb, garanta předmětu Nauka o stavbách V; podíl na ateliérové výuce speciálních typologií

Požadavky:
– magisterské VŠ vzdělání a min. 6 let praxe v oboru
– profesionální kvality (podíl na významných realizacích, publikace v domácím i zahraničním odborném tisku, příp. publikované teoretické práce)
– jmenování docentem, nebo předpoklady pro zahájení habilitačního řízení
– vítána pedagogická či teoretická činnost eventuálně absolutorium doktorského studia, společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury i na poli popularizace oboru – znalost 2 světových jazyků, z toho jeden aktivně

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/1bf249b9-cb50-486f-80c9-6f25297f84d3/cs/20171220-akademicti-pracovnici-ustavu-nauky-o-vedach-fakulty-architektury-cvut.pdf

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/1bf249b9-cb50-486f-80c9-6f25297f84d3/cs/20171220-akademicti-pracovnici-ustavu-nauky-o-vedach-fakulty-architektury-cvut.pdf