Přehled

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK – JUNIOR v oblasti analýzy obrazů
(project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav biomedicínského inženýrství

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na zpracování mikroskopických obrazů se zaměřením na label-free zobrazování.

Náplní pracovní pozice bude výzkum a vývoj metod pro analýzu buněk v obrazových sekvencích získaných různými mikroskopickými metodami.

K výkonu vlastní vědecké práce patří vývoj metod pro výše uvedenou oblast, dále publikace a prezentace VaV výsledků, zapojení se do multidisciplinárního týmu a do národních či mezinárodních výzkumných projektů.

Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

  • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
  • Oborové zaměření na elektrotechniku v oblasti zpracování signálů a obrazů.
  • Publikační výstupy, aktivní účast na odborných konferencích.
  • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
  • Pokročilá znalost anglického jazyka.
  • Znalost prostředí Matlab a programovacího jazyka Phyton.

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.feec.vutbr.cz/konkurz/index.php

Zdroj: http://www.feec.vutbr.cz/konkurz/index.php