Přehled

Pracovník

  • zajišťuje a koordinuje TZB ústavu (kotelny, vyhrazená technická zařízení, klimatizace),
  • vykonává činnosti se zaměřením na energetické hospodaření a zajišťuje činnosti Energetika ústavu,
  • sleduje zásobování objektů ústavu potřebnými dodávkami energie – elektřinou, plynem, vodou a párou pro hospodárné využívání energie v objektech,
  • provádí analýzy energetických spotřeb včetně FVE
  • plánuje pravidelné prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení,
  • provádění kontrol jejich obsluhy včetně vedení záznamů o provedení,
  • úzce spolupracuje, provádí pravidelný reporting a komunikuje s vedením správy budov a bezpečnostním technikem ústavu,
  • odpovídá za plnění a realizaci smluv na dodavatelské služby v rámci svěřených činností v oblasti správy a provozu budov,
  • jedná s orgány státní a veřejné správy, dodavateli, revizními techniky VTZ.

Pro zaslání podkladů a zařazení do výběrového řízení zasílejte Vaši žádost na nabor@vri.cz. Uvádějte název pozice o kterou máte v rámci výběrového řízení zájem.  Přiložte životopis s informacemi o dosavadní praxi. Chceme vědět proč je naše nabídka pro Vás zajímavá a znát Vaše očekávání.  Podrobnější informace jsou uveřejněny v naší kariérní sekci https://www.vri.cz/vyberove-rizeni/volna-mista/