Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

·         Docent/docentka se zaměřením na pedagogiku – didaktiku a kurikulum

 

Označení pracovního místa

·         Docent/docentka se zaměřením na pedagogiku – didaktiku a kurikulum

·         Typ systemizovaného místa: docent

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

Docent/docentka zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem/školitelkou v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v případě úvazku 1,0 je obvykle 6–10 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho/její obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti. Dále se docent/docentka podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity

 

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče/uchazečky

·         R3 – Established/R4 – Leading (research group)

 

Předpokládaná výše úvazku

·         úvazek 1,0

 

Kvalifikační a další předpoklady

·         doktorské studium v oboru Pedagogika

·         habilitační řízení v oboru Pedagogika

·         jmenování docentem/docentkou, uznatelné dle platných předpisů ČR

·         čeština B2

·         angličtina B2

·         EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)

·         aktivní vědecká a odborná publikační činnost

·         praxe v oboru

·         flexibilita

·         morální bezúhonnost

 

Nabízíme

·      8 týdnů dovolené

·      5 dnů volna k léčení

·      příspěvek na stravné ve výši 115,- Kč

 

Předpokládané datum nástupu

·         od 1. 9. 2024 popř. dle dohody

 

Mzdové podmínky

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče/uchazečky

·         strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti)

·         motivační dopis

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

·         doklady o dosažené kvalifikaci

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 31.7.2024 na adresu PersonalniPDF@osu.cz .

 

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·         český

 

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče/uchazečky a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.