Přehled

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademické pracovnice/akademického pracovníka v oblasti financí pro Katedru financí a kapitálových trhů na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Požadavky:

  • ukončené doktorské studium v oboru ekonomie či financí na univerzitě, která je v mezinárodních oborových žebříčcích srovnatelná či výše postavená než Univerzita Karlova
  • zkušenost ze zahraničí v rámci Ph.D. či v rámci navazující akademické či výzkumné pozice
  • minimálně 2 články v oborech ekonomie či financí publikované či přijaté k publikaci v časopisech indexovaných ve Web of Science

Nabízíme:

  • pracovní úvazek ve výši 0,8 na dobu 3 let
  • předpokládaný nástup k 1. 10. 2019

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • akademický životopis
  • kompletní seznam publikací
  • minimálně jedno akademické doporučení
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Případné dotazy lze směřovat na adresu: martin.gregor@fsv.cuni.cz.

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 31. 8. 2019 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to
s označením „IES – Akademický/á pracovník/ce – Finance“.