Přehled

Anotace: Obrábění kompozitních materiálů se zásadním způsobem liší od konvenčního obrábění kovů. Průběh řezu v kompozitních materiálech je naprosto odlišný, než je tomu u kovů. Když břit vytváří třísku, nedochází ke kluzu jako u většiny kovů, ale kompozitní materiál je roztrháván, mnohdy tak, že přitom dochází k přeřezávání matrice, zatímco vyztužující částice/vlákna se během obráběcího procesu lámou. Všeobecným principem, platným pro obrábění kompozitů, je použití ostrých břitů s dostatečně velkým úhlem hřbetu, které umožňují čistý řez a potlačení tendencí k odírání nástroje o obrobek. Snížení opotřebení nástroje na minimum je velice důležité, jelikož geometrické změny řezné hrany mají za následek velice prudkou a nadměrnou tvorbu tepla, lom břitu a problémy s kvalitou součásti. Práce je zaměřena na výzkum v oblasti opotřebení nástroje a vlivu na jakost obrobené plochy, velikosti řezných sil a teplot při obrábění kompozitních materiálů na bázi reaktoplastů různého materiálového složení. Výzkum bude realizován na obráběcích operacích soustružení, frézování, broušení a vrtání.

Školitel: doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/