Přehled

Katedra ekonometrie nabízí doktorský studijní program Ekonometrie a operační výzkum, a to v interní i v externí formě studia. Program je rozvržen na čtyři roky. Studium se zaměřuje na pokročilé partie ekonometrie a operačního výzkumu a jeho hlavním cílem je řešení praktických i teoretických problémů s využitím metod a nástrojů odpovídajících nejnovějším poznatkům v oboru.

Podrobné informace naleznete na webu katedry ekonometrie (https://ekonometrie.vse.cz/studium/doktorske-studium/).

V případě zájmu kontaktujte prof. Josefa Jablonského (jablon@vse.cz).
Více informací na https://fis.vse.cz/doktorske-studium/obecne-informace/.
Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://fis.vse.cz/doktorske-studium/ekonometrie-a-operacni-vyzkum/