Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Lektor/Lektorka

Pracoviště: RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Pracovní poměr: na dobu určitou s úvodní pracovní smlouvou na 1 rok (s vyhlídkou dlouhodobé spolupráce), akademická pozice
Výše pracovního úvazku: 1,0 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně)
Předpokládaný termín nástupu: dle domluvy
Počet otevřených pozic: 1
Mzda: k jednání
Uzávěrka přihlášek: 1.12.2022
EU profil výzkumníka: R2

O pracovišti

Masarykova univerzita je moderní, dynamickou a v České republice nejžádanější univerzitou, s 10 fakultami, více než 6000 zaměstnanci/zaměstnankyněmi a 30 000 studenty/studentkami, širokým spektrem výzkumných oblastí a silným mezinárodním postavením. Jsme největším akademickým zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.

Přírodovědecká fakulta MU, nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o nás na www.recetox.muni.cz/kariera/kariera-na-recetoxu a www.facebook.com/recetox.

Popis nabízené pozice

 • Samostatné vedení přednášek, seminářů a praktických cvičení v uvedených oborech v českém a anglickém jazyce včetně přípravy podkladů
 • Vedení a oponování bakalářských a magisterských prací a konzultace specifických částí doktorských prací včetně souvisejících administrativních činností
 • Komunikace se studenty všech stupňů v češtině i angličtině
  Zapojení do projektů včetně přípravy projektových návrhů, průběžných a závěrečných zpráv
 • Prezentace výzkumných výsledků a publikační činnosti
 • Podílení se na přípravě, realizaci a hodnocení zkoušek

Požadujeme

 • Ukončené VŠ/Ph.D. vzdělání v oboru chemie, toxikologie, biochemie, biologie nebo ekvivalentním
 • Zkušenost s působením v oborech environmentálních věd
 • Zkušenost s výukou v Bc. a Mgr. programech v těchto oborech
 • Zkušenost s vedením bakalářských a diplomových prací
 • Praktickou zkušenost s výzkumnou činností a publikací výzkumných výsledků
 • Znalost AJ alespoň na úrovni B2

Nabízíme

 • Zapojení do přípravy a realizace nově akreditovaných studijních programů
 • Zajímavou práci v prestižním univerzitním prostředí
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, penzijní připojištění, stravenkový paušál, možnost stravování v menzách MU, Multisport karta, bezplatná očkování, slevy na jazykové kurzy, zvýhodněné vstupné do kina Scala, výhodné mobilní tarify Vodafone, dětská skupina-Kampus)

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 1.12.2022 prostřednictvím e-přihlášky zde.

Jako součást své přihlášky uveďte následující dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis s upřesněním oblasti výzkumného zájmu
 • Přehled pracovních zkušeností, publikační a pedagogické činnosti a zapojení do výzkumných grantů
 • Jména a kontakt na alespoň 3 odborné referenční osoby
 • Doklady o dosaženém vzdělání
 • Název a abstrakt přednášky, kterou lze přednést v rámci výběrového řízení

Po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o jejím přijetí. V případě problémů s vyplněním e-přihlášky či pochybnostech o jejím správném odeslání nás kontaktujte na e-mail: rcx-hr@recetox.muni.cz.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Pokud se Vám neozveme nejpozději do 10 pracovních dní po oficiálním termínu uzávěrky přihlášek, znamená to, že jsme dali přednost uchazečům, jejichž profil lépe odpovídal našim nárokům kladeným na hledanou pozici.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo online pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců. Prohlédněte si také Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!