Přehled

Cílem této práce bude syntéza, charakterizace a optická resoluce vhodných derivátů helicenů pro použití v hybridních plasmonických nanostrukturách se silnou optickou odezvou. Takové systémy mohou sloužit v detekci malých chirálních molekul k přímému stanovení absolutní konfigurace i enantiomerního přebytku v enantiomerně obohacených směsích.

Školitel: Storch Jan
URL Programu: https://studuj.vscht.cz/program/D103
Stránky univerzity: https://studuj.vscht.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vscht