Přehled

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO a.s. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. ŠKODA AUTO Vysoká škola sídlí, stejně jako společnost ŠKODA AUTO a.s., v Mladé Boleslavi a s pobočkou v Praze. ŠKODA AUTO Vysoká škola je dynamicky se rozvíjející vysoká škola, která úspěšně prošla  v roce 2014 akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní mezinárodní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů.

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK PRO KATEDRU MARKETINGU A MANAGEMENTU

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici docenta nebo odborného asistenta v rozsahu 40 % plného úvazku na Katedru managementu a marketingu se specializací Marketing

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

 • dosažené vzdělání Ph.D. nebo ekvivalent v marketingu; ukončené habilitační řízení výhodou,
 • excelentní výsledky ve výukové činnosti a při vedení závěrečných prací studujících,
 • zkušenosti s vedením nebo participací na výzkumných projektech; zkušenosti s projekty smluvního výzkumu výhodou,
 • aktivní publikační činnost indexovaná v databázích Web of Science a Scopus v dané specializaci,
 • schopnost vyučovat v anglickém jazyce,
 • potenciál kvalifikačního růstu.

NABÍZÍME:

 • prostředí dynamicky se rozvíjející univerzity s rostoucími objemy smluvního výzkumu a s ambicí získat akreditaci doktorského studia
 • stabilitu garantovanou zakladatelem a hlavním partnerem univerzity ŠKODA AUTO a.s.
 • atraktivní finanční podmínky a pestrou nabídku benefitů
 • práci v částečném režimu Home Office
 • nástup po dohodě, nejdříve od 01. 02. 2019
 • pracovní poměr na dobu určitou v rozsahu 40 % plného úvazku

Svůj životopis a seznam publikovaných prací a řešených projektů zašlete na níže uvedenou adresu nebo e-mail do 15. 12. 2018.

Mgr. Kateřina Kučerová
E-mail: katerina.kucerova@savs.cz
Tel.: 730 803 111
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav