Přehled

Studijní program: Teologie, Téma: Dobrá pastorální praxe v Česku
Školitel: Doc. Dr. Michal Opatrný
Jazyk: Česky

Anotace:

V současné české pastorální teologii ani v pastorační praxi nejsou jednoznačně vymezena a formulována kritéria tzv. dobré praxe. Tj. pastorační praxe, která je přiměřená své době, sleduje poslání církve ve světě a prokazuje se jako úspěšná. Disertační práce se bude soustředit jednak na objasnění kritérií dobré pastorační praxe, jednak na mapování současné pastorační praxe v ČR a hledání jejích úspěšných příkladů. Z nich pak budou v práci obecné odvozovány principy a kritéria, kterými by se pastorační praxe v ČR měla řídit a které by měla sledovat.

Stipendium: CZK 11.250,- až 24.100