Přehled

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení

Univerzity Pardubice výběrové řízení

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Katedru elektrotechniky

  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na elektrotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na mikroprocesorovou techniku na plný pracovní úvazek

Pokračování na zdrojové stránce: https://fei.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-5

Zdroj: https://fei.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-5