RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

„…Nejen na akademické půdě, ale i v aplikační a průmyslové sféře se obvykle naráží na určitou konzervativnost. Není zase tolik podniků, které jsou ochotné riskovat investice do revolučních nápadů. Většina si uvědomuje spíše sílu postupných inovací a těm věnuje pozornost. To je naprosto logické. Pak ovšem úplně nové nápady, a to může být v oblasti softwarových řešení, materiálů, logistiky nebo i finančnictví, někdy mohou zcela zapadnout….“, říká v našem druhém rozhovoru proděkan pro PRopagaci Matematicko-fyzikální fakulty UK

Pokračovat ve čtení

Doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Přestože těžištěm webu ResearchJobs.cz jsou zejména nabídky práce ve výzkumu, vývoji a inovacích, nedílnou součástí jeho obsahu však budou i rozhovory s osobnostmi, které k tomuto tématu „mají co říci“. S doc. Tomášem Pitnerem (FI MU) jsme se bavili nejen o IT a Brně.

Pokračovat ve čtení