15. 5.–17. 5. 2018 – Veletrh VVVI 2018

Zveme Vás na v pořadí již třetí ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční ve dnech 15. 5.–17. 5. 2018 na Výstavišti v Brně. Náš web ResearchJobs.cz je partnerem této akce. Veletrh VVVI vytváří novou interdisciplinární platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry a poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti.

Detail akce

PROBĚHLO: 9. 11.–10. 11. 2017 – KRECON 2017

Registrujte se na konferenci Knowledge, Research, Education Conference 2017: Mladá věda ještě žije!, která se uskuteční 9. a 10. listopadu 2017 v prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích. Konference se bude věnovat vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků na českých vysokých školách.

Detail akce

PROBĚHLO – 2. 11. 2017 – Den národních výzkumných infrastruktur

Web ResearchJobs.cz si Vás dovoluje pozvat na akci „Den národních výzkumných infrastruktur 2017“, která se uskuteční v bohunickém kampusu v Brně. Program zahrnuje mj. následující sessions: Long term sustainability of research infrastructure, Panel of funding agencies, European Open Science Cloud, User services and governance of research infrastructures. ResearchJobs.cz je partnerem této akce.

Detail akce

PROBĚHLO – 15. 6. 2017 – Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje k novým výsledkům?

Programy přímé podpory výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, jako IMPULS, TIP anebo ALFA, mohou financovat i projekty, které by se uskutečnily bez ohledu na dotace. Je proto žádoucí hodnotit, do jaké míry jsou v takových programech veřejné prostředky vynakládány hospodárně a jestli dosahují kýžených účinků. Prezentovaná studie poskytuje první odhady toho, do jaké míry tyto dotační programy motivovaly firmy vytvářet nové výsledky VaV, které podléhají ochraně duševního vlastnictví, jakou jsou patenty či užitné vzory.

Detail akce

PROBĚHLO – 9. 6. 2017 – MayDay Career day – první karierní den pro zájemce o práci ve vědě a výzkumu

Na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech se v pátek 9. 6. 2017 uskuteční MayDay Career day – první karierní den pro zájemce o zaměstnání ve vědě, výzkumu a vývoji. Na studenty i absolventy čekají vystavovatelé z řad prasovišť Akademie věd ČR, inovačních firem, univerzit a dalších partnerů. Součástí akce, která se koná v rámci Veletrhu vědy Akademie věd České republiky, je také bohatý doprovodný program – praktické worshopy, přednášky a poradenství. Vstup na akci je zdarma.

Detail akce

PROBĚHLO – 15. 6. 2017 – Falling Walls Lab Prague (deadline 23. 5.)

Mezinárodní soutěž určená doktorandům, mladým vědcům, studentům i pracujícím, jejímž cílem je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání, výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí. Soutěž organizují DAAD Česká republika a Goethe-Institut Tschechien.

Detail akce

PROBĚHLO – 20. 4. 2017 – Vzdělání jako základ udržitelné zaměstnanosti

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace. Seminář se koná pod záštitou Ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru PSP ČR. Na semináři vystoupí Ing. Ivan Pilný, dr. Simona Weidnerová, prof. Cyril Höschl, prof. Tomáš Opatrný a doc. Karel Oliva. Akci moderuje ing. Rut Bízková.

Detail akce

PROBĚHLO – 30. 3. 2017 – Artificial Intelligence Goes All-In: Computers Playing Poker

30.3. přijede do Prahy na veřejnou přednášku profesor Michael Bowling, vedoucí Computer Poker Research Group z University of Alberta, který bude přednášet o Umělé inteligenci a teorii her – pokeru na Fakultě elektrotechnické. Bowlingův mezinárodní tým, jehož součástí byli i výzkumníci z Katedry počítačů, FEL ČVUT a Katedry aplikované matematiky, MFF UK, vyvinul počítačový program DeepStack, který v prosinci 2016 poprvé v historii porazil profesionální hráče v jedné z nejpopulárnějších karetních her na světě – dvouhráčovém no-limit Texas hold’em pokeru. Vědecké objevy, které vedly k tomto výsledku, publikuje Science, jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů.

Detail akce