PROBĚHLO – 15. 6. 2017 – Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje k novým výsledkům?

Programy přímé podpory výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, jako IMPULS, TIP anebo ALFA, mohou financovat i projekty, které by se uskutečnily bez ohledu na dotace. Je proto žádoucí hodnotit, do jaké míry jsou v takových programech veřejné prostředky vynakládány hospodárně a jestli dosahují kýžených účinků. Prezentovaná studie poskytuje první odhady toho, do jaké míry tyto dotační programy motivovaly firmy vytvářet nové výsledky VaV, které podléhají ochraně duševního vlastnictví, jakou jsou patenty či užitné vzory. Seminář bude řešit zejména tyto otázky:

  • Podle čeho by se měla hodnotit úspěšnost programů přímé podpory VaV ve firmách?
  • Stimulují dotace na firemní VaV nové výsledky VaV, které by jinak nevznikly?
  • Liší se tyto účinky v závislosti na druhu výsledků VaV, velikosti firem či odvětví?
  • Který z dotačních programů – IMPULS, TIP anebo ALFA – v tomto vychází nejlépe?
  • Jak by se pro dosažení lepších účinků mělo změnit nastavení takových programů?
  • Co je třeba udělat pro zlepšení úrovně hodnocení programů přímé podpory VaV?

Úvod a závěrečné shrnutí budou v češtině. Prezentace studie bude v angličtině.

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/statni_dotace_vyzkumu, který naleznete také na http://idea.cerge-ei.cz.

Sledujte nás rovněž na facebooku:
http://www.facebook.com/ideacerge/

Napsat komentář