PROBĚHLO – 9. 6. 2017 – MayDay Career day – první karierní den pro zájemce o práci ve vědě a výzkumu

Na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech se v pátek 9. 6. 2017 uskuteční MayDay Career day – první karierní den pro zájemce o zaměstnání ve vědě, výzkumu a vývoji. Na studenty i absolventy čekají vystavovatelé z řad prasovišť Akademie věd ČR, inovačních firem, univerzit a dalších partnerů. Součástí akce, která se koná v rámci Veletrhu vědy Akademie věd České republiky, je také bohatý doprovodný program – praktické worshopy, přednášky a poradenství. Vstup na akci je zdarma.

Na karierním dnu se návštěvníci dozví, jaké jsou možnosti pracovního uplatnění (nejen) v oblasti vědy v České republice i zahraničí, seznání se s potenciálními zaměstnavateli a získají cenné tipy pro rozvoj své kariéry. Budou mít možnost hovořit přímo se zaměstnanci vědeckých pracovišť i technologických firem, získají konkrétní informace k financování zahraničních vědeckých pobytů nebo cenné tipy pro přípravu kvalitní stipendijní žádosti.

Naším cílem je především podpořit mladé lidi při výběru kariéry ve vědě a výzkumu a umožnit jim setkání se zkušenými odborníky z praxe. Během přednášek a workshopů se účastníci dozvědí, jak uspět při výběrovém řízení nebo jak se zorientovat v pracovních nabídkách, u stánků se mohou s konzultanty poradit, jak správně napsat životopis. Na místě bude také fotograf, který jim zhotoví profesionální profilovou fotografii“, doplňuje Kateřina Svobodová, hlavní organizátorka MayDay Career day.

Mezi vystavovateli se objeví např. BIOCEV, Fyzikální ústav AV ČR / ELI Beamlines, Biologické centrum AV ČR, IBM Česká republika, Johnson & Johnson, Marie Curie Alumni Association, Informační centrum DAAD v Praze, ResearchJobs.cz, Asociace vysokoškolských poradců a další.

Otevírací doba: 9. 6. 2017 od 10.00 do 18.00
Bližší informace o programu a registrace: http://kariera.euraxess.cz

MayDay Career day pořádá EURAXESS Česká republika

MayDay Career days jsou organizovány z projektu MayDay – Mobile researchers careers Attractive to Young scientists podpořeného z programu Evropské unie na výzkum a inovace Horizont 2020, grantová dohoda č. 740929.