Přehled

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Rada instituce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.) vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Předpokládané funkční období: 4. 10. 2017 – 3. 10. 2022.

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • vysokoškolské vzdělání v některém z oborů výzkumné činnosti ústavu
 • zkušenosti s výzkumnou činností, vědecká kvalifikace výhodou
 • manažerské schopnosti a víceleté zkušenosti s organizační prací v oblasti výzkumu
 • aktivní znalost anglického jazyka

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis doplněný seznamem hlavních výsledků výzkumu uchazeče
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském, příp. dalším vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení o splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • čestné prohlášení o splnění podmínek podle § 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • návrh strategie rozvoje ústavu a představa o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení na odkazu http://www.vukoz.cz/index.php/o-nas/volna-mista .

Další informace poskytne předseda rady instituce VÚKOZ, v. v. i. Ing. Libor Hort ( libor.hort@vukoz.cz ).

Písemné přihlášky s požadovanými dokumenty musí být doručeny nejpozději 17. 7. 2017 na adresu:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Ing. Libor Hort, předseda rady instituce

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Obálka musí být zřetelně označena slovy „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před radou instituce.