Přehled

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky hledá kandidáta na pozici POSTDOKTORANDA

Popis pracovní náplně:
Pozice postdoktorandského vědeckého pracovníka je určena pro vysoce motivované kandidáty z oborů materiálové vědy / jaderné fyziky. Vybraný kandidát bude členem skupiny materiálového výzkumu, která se věnuje studiu pokročilých funkčních materiálů a provádí jejich syntézu, analýzu a modifikaci pomocí neutronových a iontových svazků.

Nový projekt, přijatý jako klíčová aktivita vědecké infrastruktury CANAM, se týká syntézy a studia tenkých Li iontových baterií s vyšší efektivitou. Li iontové baterie budou připravovány metodou iontového naprašování s využitím nových perspektivních materiálů.

U kandidáta se vyžaduje titul PhD. (v oboru materiálového výzkumu, fyziky pevných látek nebo aplikované jaderné fyzice), zkušenosti s depozičními technikami (MBE, PVD, odprašování apod.) a relevantními analytickými metodami (IBA, AFM, SEM apod.).

Požadované doklady k výběrovému řízení, zahrnující:

  • stručný životopis zaměřený na profesionální vývoj
  • kopie diplomu o vysokoškolském vzdělání
  • kopie dokladu o získání akademického titulu Ph.D
  • seznam publikované literatury
  • doporučení školitele a kontakt na 2 doporučující osoby z akademického prostředí

Dr. Jiřímu Vacíkovi na e-mail: vacik@ujf.cas.cz

Nástup se předpokládá v řijnu 2017 (s možností krátkého posunutí v případě potřeby). Místo je na 2 roky s možností dalšího prodloužení o rok (plat je 30000 Kč před zdaněním + 4000 Kč při prokázání nutnosti příspěvku na přechodné ubytování v Praze).

Otázky ohledně postdoktorandského místa směřujte na Dr. Jiřího Vacíka, vacik@ujf.cas.cz, tel. 266172382

Lhůta pro zaslání nabídek končí 15. září 2017.

Zdroj: http://www.ujf.cas.cz/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=137