Přehled

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic akademických pracovníků pro Ústav počítačových a komunikačních systémů.

  • pro výuku předmětů: Telekomunikační systémy, Hradlová pole (VHDL), Technika počítačů a komunikací, Digitální komunikace a Pokročilé architektury procesorů.
    Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: návrh HW systémů, programování v C/C++.
  • pro výuku předmětů: Programování (jazyk C), Architektura počítačů a Analýza a objektové modelování software.
    Předpoklad dalších dovedností a znalostí v těchto oblastech: OS Android, Java a digitální zpracování signálu.

Plný text inzerátu je k dispozici na adrese: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pozic-akademickych-pracovniku-25

Zdroj: http://www.utb.cz/o-univerzite/vyberove-rizeni-na-obsazeni-pozic-akademickych-pracovniku-25