Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn 10. 8. 2016 s prostou myšlenkou – agregovat nabídku pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Doplňujícím obsahem pak byly rozhovory s osobnostmi VaVaI a akademické sféry.

V současné době jsme spustili Dizertační práce s cílem soustředit témata a okruhy z maximálního počtu pracovišť na jedno místo. U zrodu této sekce stály tři významné instituce, konkrétně Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK se svým programem STARS a ŠKODA AUTO nabízející svůj doktorský program.

Dlouhodobou vizí ResearchJobs.cz je stát se průvodcem všech, kteří zvažují kariéru ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Plánujeme proto do budoucna obohatit web o nabídky stáží (včetně zahraničních), zintenzivnit spolupráci s firmami a nabízet pracovní pozice v ČR směrem do zahraničí a také zprostředkovávat kandidátům z ČR pracovní nabídky ze zahraničí.