ResearchJobs.cz obecně podporuje aktivity, které se týkají otevřených dat. Jednou z příležitostí, které otevřená data skýtají, je možnost snadné agregace dat z různých zdrojů.

Nabízíme především možnost pravidelných automatických importů dat – pracovních pozic a nabízených témat dizertačních prací.

Dále umožňujeme používat naše strojově čitelná data – např. nabídky pozic pro naše ukrajinské kolegy, rádi však připravíme export jakékoliv podmnožiny našich aktuálně nabízených pozic, resp. témat dizertačních prací či nabídek stáží, v případě zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Základní idea automatických importů prostřednictvím strojově čitelných dat

Princip fungování lze popsat ve dvou krocích:

  1. Pracoviště (VŠ, fakulta, ústav, katedra, skupina, …) udržuje na dané URL soubor, který obsahuje aktuálně nabízená témata pracovních pozic či dizertačních prací (stáží, …). Může jít v principu o jakýkoliv strojově čitelný formát (např. CSV, XML, JSON, …)
  2. Náš robot v pravidelných intervalech (např. 1x 8 hod.) tento soubor „zkontroluje“ a zesynchronizuje s obsahem na ResearchJobs.cz. Témata, která se v souboru objevila nově, jsou na ResearchJobs.cz zavedena, naopak ty, které byly ze souboru vypuštěny, se na ResearchJobs.cz přestanou zobrazovat. Je-li téma v souboru nějakým způsobem upraveno (např. přidán nějaký další text), je tato změna automaticky provedena i na ResearchJobs.cz

Jak zajistit zveřejňování témat dizertačních publikovaných ve strojově čitelném otevřeném formátu na ResearchJobs.cz?

  1. Kontaktujte nás a informujte o svém záměru na info@martinvita.eu
  2. Dohodneme se, jak vytvořit datovou sadu (formát, položky, …), tak, aby odpovídala datům, které máte k dispozici a bylo by možné je na naší straně zpracovávat, ideální však je, pokud budete zveřejňovat data v XML v souladu (ukázkové XML) s tímto schématem XSD: , anebo v podobě CSV (viz ukázkové CSV).
  3. Zveřejníte datovou sadu a následně nám dáte avízo společně s její adresou (URL)
  4. Na naší straně přizpůsobíme skript pro stahování obsahu zmíněné datové sady.

Poznámky

  • Nevyžadujeme registraci v NKOD (ale jsme obecně rádi, pokud sada v NKOD zaregistrovaná je).
  • Doporučujeme, abyste využívali v maximální míře XML s tímto schématem XSD.
  • Souhlas se zpracováním stačí mailem pro nás (info@martinvita.eu), není-li licence neomezující (ve smyslu otevřených dat v kontextu české legislativy).
  • Nabídky PhD pozic a témat dizertačních prací, stejně jako stáže a speciální nabídky práce pro ukrajinské kolegy/kolegyně (či pro další uprchlické skupiny) zveřejňujeme a budeme zveřejňovat zdarma. V případě zveřejňování „standardních“ pracovních nabídek (postdoc, akademické pozice na VŠ, …) se při zřizování importu dohodneme na speciálních podmínkách.

Těšíme se na společné budování informačních služeb!