Obecné principy inzerce

Základní podmínkou inzerce pozic je, že nabízené pozice spadají do oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo mezi pozice akademických pracovníků. Vhodné jsou zejména ty pozice, pro které jsou optimální kandidáti z řad studentů a absolventů doktorského studia a výzkumní či akademičtí pracovníci. Inzeráty nabízející volné pozice nesplňující tuto podmínku budou zveřejňovány jen výjimečně a v odůvodněných případech.

Témata dizertačních prací zveřejňujeme ve speciální sekci. Tam patří především inzeráty témat či okruhů dizertačních prací, resp. projektů a Ph.D. pozic. Ph.D. pozice jsou umisťovány i do nabídky pozic podle charakteru úvazku.

Ceník inzerce

Vše, co souvisí s pomocí ukrajinských kolegům/kolegyním, publikujeme zdarma!

Dizertační práce / Ph.D. pozice

Témata dizertačních prací a Ph.D. pozic jsou vystavovány bezplatně na libovolně dlouhou dobu. Podmínkou je zadávání inzerce přes webové rozhraní – přístup připravíme na požádání po kontaktu na info@martinvita.eu.

Inzerce pracovních pozic

Podmínky inzerce (včetně jejích cen) jsou dojednávány s inzerenty individuálně.

V odůvodněných případech se lze dohodnout na bezplatné inzerci (např. v případě spolupráce na propagaci našeho webu inzerentem,  , participace na společném projektu, dodávky obsahu pro náš portál, pravidelná mailová kampaň mezi doktorandy v případě fakult atp.).

Individuální podmínky inzerce (od 1. 8. 2024) vycházejí z následujících balíčků (jejich obsah/rozsah může být upraven na základě požadavků inzerenta):

Balíček pro individuální pozice (1620 Kč + DPH)

Balíček standard (4740 Kč + DPH)

Inzeráty zasílejte, prosím, na níže uvedený mail, nejlépe v podobě odkazu na jeho již zveřejněnou podobu (např. na stránkách pracoviště). Uveďte, prosím, do kdy má být vystavení pozice platné. V případě, že budete mít zájem inzerovat více pozic v delším horizontu, napište nám, prosím: připravíme Vám přístup do jednoduchého webového rozhraní, přes které budete moci své inzeráty jednoduše zadávat a spravovat.

Další služby typu publikování PR článků, bannerové reklamy aj. budou domlouvány individuálně.

Paušální balíček pro fakulty, VŠ ústavy a veřejné výzkumné instituce, rovněž pro VaVaI projekty a výzkumná centra/infrastruktury (11700 Kč + DPH / 12 měsíců)

 • vystavení libovolného počtu pozic na libovolně dlouhou dobu (přidávání přes webové rozhraní, přístup bude zřízen na základě dohody, případně import z dodaného datového souboru / XLSX, CSV, XML, JSON, …)
 • vystavení libovolného počtu témat dizertačních prací na libovolně dlouhou dobu (přidávání přes webové rozhraní, přístup bude zřízen na základě dohody, případně import z dodaného datového souboru / XLSX, CSV, XML, JSON, …)
 • vytvoření profilu instituce/projektu/centra v sekci Instituce/zaměstnavatelé
 • zveřejnění PR rozhovorů / PR článků vztahující se k inzerující instituci/projektu/centru (do 4 rozhovorů/článků ročně)
 • v případě anglicky psaných PhD pozic jejich manuální zadání na ABG.asso.fr (do 6 pozic ročně)
  (po dobu, kdy bude ABG.asso.fr poskytovat tuto službu bezplatně)

Analogické balíčky pro celé univerzity (sdružující více fakult a vysokoškolských ústavů) jsou připravovány individuálně.

Slevy

Slevu 30 procent z cen uvedených balíčků poskytujeme institucím, které jsou:

 • průmyslovými partnery FI MU,
 • partnery MFF UK,
 • příjemci podpory v projektech TA ČR od roku 2021,
 • spolupracují se Středočeským inovačním centrem.

Dotazy na přípravu individuálních nabídek a podmínek inzerce na našem webu směřujte, prosím, na níže uvedený kontakt.

E: info@martinvita.eu
T: +420 604 619 669
Kontaktní osoba: Martin Víta