Přehled

Ústav merania SAV vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok v rámci programu SAV IMPULZ 2021 zameraných na tieto oblasti výskumu:

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) schválilo výzvu na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021.

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 26. apríl 2021
  • Konečný termín podania prihlášok: 30. jún 2021, 23:59 SEČ (21:59 UTC/GMT)
  • Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: október 2021
  • Predpokladaný začiatok realizovania projektov: december 2021

Program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov, pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku.

Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré  budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi.

Schéma poskytne takýmto excelentných vedcom motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

Program IMPULZ má pomôcť zvýšiť excelentnosť výskumu, jeho internacionalizáciu a konkurencieschopnosť naprieč rôznymi vedeckými odbormi SAV v európskom výskumnom priestore a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

Viac podrobnosti o programe IMPUZ 2021.