Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Práce bude probíhat ve výzkumné skupině doc. Milana Krtičky jako součást projekty financovaného Grantovou agenturou České republiky č. 23-06439S “Kolektivní dynamika jaderných elektromagnetických excitací”. Projekt je orientován na vývoj nových mikroskopických výpočetních metod pro popis kolektivních excitací v atomových jádrech.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) v jaderné nebo teoretické fyzice, případně v příbuzném oboru. Uchazeč by měl mít znalosti v teoretické jaderné fyzice, zejména v oblasti jaderné struktury. Zkušenost s mikroskopickými jadernými modely nebo kvantovými výpočetními metodami je vítaná.

Expertíza

  • Teoretická jaderná fyzika

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • doporučující dopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Zveřejněno: 2023-06-26
Nástup dle dohody: Ano
Doba trvání: 2 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty