Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

Výzkumný asistent projektu „REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“

 

Označení pracovního místa

Výzkumný asistent
Typ systemizovaného místa: výzkumník I
Popis pracovní náplně pracovního místa

spolupracuje na realizaci výzkumného programu SL 4 „Analýza dopadu transformace na vzdělávání, lidské zdraví a psychiku“ v souladu s potřebami ostatních členů výzkumného týmu a partnerských pracovišť
podílí se na dílčích výzkumných a vývojových pracích a publikační činnosti zpravidla pod vedením zkušenějšího pracovníka
podílí se v rámci týmu na základním a orientovaném výzkumu, zejména na společném interdisciplinárním bádání v oblasti společenských a humanitních věd
participuje na sběru dat a asistuje při jejich kompletaci a formulaci výstupů v podobě analýz nebo vědeckých publikací
Předpokládaná výše úvazku

0,2 úvazek
Kvalifikační a další předpoklady

VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, minimální výzkumná úroveň R1 (Ph.D. student level)
oborové zaměření: Pedagogika/Andragogika aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B2
zkušenost se zapojením do projektů výhodou
Předpokládané datum nástupu

1. 4. 2024, případně podle dohody
pracovní poměr na dobu určitou
Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

strukturovaný profesní životopis s přehledem předchozí inovační/výzkumné činnosti
motivační dopis
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
doklady o dosažené kvalifikaci
Mzdové podmínky

dle Vnitřního mzdového předpisu OU
Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem předchozí inovační/výzkumné í činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 15. 3. 2024 na adresu PersonalniPdF@osu.cz

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

český, anglický

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

 

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH s reg. číslem: CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.