Přehled

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK – JUNIOR

v oblasti charakterizace a biomedicínské aplikace polymerických vláken.

(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962)

Pracoviště: Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na charakterizaci a biomedicínské aplikace vláken z polymerických materiálů.

Náplní pracovní pozice bude výzkum a vývoj v oblasti optimalizace a interakce pokročilých polymerických vláken a biologického materiálu na základě jejich piezoelektrických, chemických a strukturálních vlastností.

K výkonu vlastní vědecké práce patří práce v biomedicínské laboratoři s polymerickým i biologickým materiálem, vyhodnocování multidisciplinárních pokusů a spolupráce se zahraničními odborníky.

Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

  • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
  • Oborové zaměření na elektrotechniku a automatizaci v oblasti biomedicínského inženýrství nebo biofyziky.
  • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
  • Pokročilá znalost anglického jazyka.
  • Schopnost práce v multidisciplinárním prostředí.
  • Znalost základních laboratorních a měřících postupů pro chemickou, biologickou a fyzikální laboratoř.
  • Schopnost samostatné práce a vedení směru dlouhodobého projektu.

Nabízíme:

  • Zajímavou práci a výzkum a vývoj v oblasti charakterizace interakce a aplikace polymerických vláken a biologických materiálů, dlouhodobý zahraniční pobyt.
  • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
  • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fekt-vyzkumny-a-vyvojovy-pracovnik-junior-d206797

Zdroj: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fekt-vyzkumny-a-vyvojovy-pracovnik-junior-d206797