Přehled

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o nás na www.recetox.muni.cz, www.facebook.com/recetox a www.youtube.com.

Do týmu Environmentální epidemiologie v rámci ERA Chair projektu hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici datový/á manažer/ka – datový/á analytik/čka. Vhodný/á kandidát/ka by měl/a mít zkušenosti se zpracováním, úpravou a údržbou dat (kontrola, čištění, export, rekódování, linkage) a statistickou analýzou.

Náplní Vaší práce bude zejména

 • Rozvoj a udržování svěřených dat
 • Hledání způsobů zlepšení kvality a zpracování dat (automatizace)
 • Spojování různých typů dat (např. spojování individuálních dotazníkových dat s geografickými daty)
 • Spolupráce na statistických analýzách v rámci vědeckých hypotéz, zpracování ad-hoc analýz
 • Návrhy změn a jejich implementace do stávajících postupů
 • Spolupráce s dalšími datamanažery i vědeckými partnery
 • Reporting – základní vyhodnocení sbíraných dat (tvoření reportů či prezentací)
 • Tvorba a údržba standardní dokumentace

Požadujeme

 • VŠ vzdělání v relevantním bakalářském nebo magisterském programu (matematika, IT, statistika, psychologie, matematická biologie, sociologie nebo podobné obory)
 • Dobrá znalost zpracování dat a statistické analýzy (znalost např. R, SQL, Python, SPSS, STATA, Statistica, Mplus)
 • Schopnost orientace v datech z výzkumných populačních a zdravotních studií – zdravotní, socio-ekonomická, environmentální data, data z chemických analýz, genetická apod.
 • Systematický přístup k řešení problémů
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost nést riziko a přijmout odpovědnost
 • Schopnost práce v týmu
 • Komunikační dovednosti a schopnost vyjednávat, komunikovat napříč mezi technickými, podpůrnými i výzkumnými týmy
 • Komunikaci v AJ alespoň na úrovni B2/C1

Výhodou

 • Zkušenosti s dotazníkovými šetřeními, zkušenost se strukturovanými a nestrukturovanými daty
 • Alespoň základní zkušenosti s GIS
 • Znalost interaktivních aplikací (např. Shiny) pro zobrazení dat a analýz

Nabízíme

 • Zajímavou a zodpovědnou práci na špičkovém vědeckém pracovišti
 • Motivující mzdové a pracovní podmínky
 • Možnost vzdělávat se a účastnit se vědeckých konferencí
 • Možnost spolupráce se zahraničními týmy a krátkodobých zahraničních stáží
 • Zapojení do multioborového týmu
 • Zázemí významné instituce a předního vědeckého pracoviště
 • Zaměstnanecké benefity: 6 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměna při pracovním výročí, zvýhodněný zaměstnanecký program Vodafone, MultiSport karta, káva na pracovišti zdarma, slevy v kině Scala a univerzitních knihovnách atd.
 • Předpokládaný nástup dohodou
 • Jsme otevřeni jednání o výši úvazku – práce na nižší úvazek je možná.

Zaujala Vás pozice a chcete se stát členem našeho týmu?

Jak se přihlásit

Svůj (i) strukturovaný životopis, (ii) krátký motivační dopis a (iii) případný doporučující dopis zasílejte vyplněním e-přihlášky MU v sekci Elektronická přihláška v tomto odkaze:  https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/69540

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí.  V případě problémů s vyplněním e-přihlášky či pochybností o správném jejím odeslání kontaktujte Barboru Chlubnou na e-mail rcx-hr@recetox.muni.cz.

Vhodní kandidáti budou následně zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši reakci!

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

Více o nás

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40 % výzkumných výsledků univerzity.

Prohlédněte si také naše Kariérní stránky.