Přehled

Anotace: V oblasti plošného tváření se používají různé druhy ochranných povlaků, jejichž cílem je zvýšit korozní odolnost. Korozní odolnost je ve většině případů hodnocena bez ohledu na technologii zpracování plechu. Cílem disertační práce je nalézt korelaci mezi technologickým postupem výroby tvářeného dílu a následnou korozní odolností. Korozní odolnost vybraných materiálů s různými ochrannými povlaky bude hodnocena při různých stupních přetvoření plechu a různých stavech napjatosti.

Školitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/