Přehled

4D STEM je pokročilá metoda transmisní elektronové mikroskopie, při níž se pro každý jednotlivý obrazový bod současně zaznamenává 2D difrakční obrazec. Analýzou těchto obrazců je pak možné získat velké množství informací o fázovém složení, krystalografické orientaci i prostorovém rozložení mikroskopických deformací. Během stáže se student/ka seznámí se základy sběru dat pro 4D STEM a následně vyhodnotí data za účelem zmapování lokálních deformací pomocí analytických nástrojů vyvinutých v jazyce Python. Cílem stáže bude optimalizace parametrů vstupních datových sad i samotného procesu vyhodnocování.

Instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR

Skupina vysokocyklové únavy: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-vysokocyklove-unavy  

Počet volných míst pro téma: 1