Přehled

V rámci spolupráce s ústavem Geoniky pracujeme na modifikaci konvenčního kontinuální vodního proudu na proud pulsní. Pulsní proud je mnohem účinnější, co se týče úběru materiálu nebo povrchové modifikace ve srovnáním s proudem kontinuálním. Během stáže se uchazeč seznámí s principy pozorování interakce vodního proudu s povrchem různých materiálů při různých parametrech vodního proudu. Hlavní část stáže bude zaměřena na přípravu vzorků v metalografické laboratoři a jejich následném pozorování pomocí světelné mikroskopie. Vybrané vzorky budou následně pozorovány pomocí elektronové mikroskopie. Uchazeč ve spolupráci s garantem na závěr vyhodnotí získané výsledky, které popíší vliv jednotlivých parametrů vodního svazku na rozhas modifikace povrchu materiálu.    

Skupina nízkocyklové únavy: https://www.ipm.cz/skupiny/skupina-nizkocyklove-unavy

Počet volných míst pro téma: 1