Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO (m/ž)

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 2 Biochemické a biofyzikální metody – část Biofyzika.

 

Spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí.

 

Typ systemizovaného místa

 • postdoc I

Předpokládaný nástup

 • 1. července 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 50% (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá (po dobu trvání projektu LERCO)

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • ukončené Ph.D. vzdělání v programu oboru biofyzika nebo příbuzných oborech s vynikajícími výsledky
 • pokročilá znalost biofyzikálních technik ve výzkumu biofyziky membrán a fotosyntézy, zejména pak spektroskopických metod
 • znalost problematiky nedvojvrstvých lipidů a nelamelárních lipidových fází v biologických membránách, zejména se zaměřením na tylakoidní membrány rostlin
 • aktivní publikační činnost a mezinárodní spolupráce v dané oblasti výzkumu
 • EU research level: R2 – Recognized
 • dovednosti v práci s velkými datovými soubory pomocí skriptů ve vhodném softwaru výhodou
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, dobré písemné i ústní komunikační schopnosti v angličtině
 • předpoklady pro rozvoj samostatné vědecko-výzkumné činnosti

Popis pracovního místa

 • realizace samostatné vědecké činnosti zaměřené na studium strukturně-funkčních charakteristik membránových systémů, především tylakoidních membrán a makromolekul
 • rozvoj experimentálních biofyzikálních metod (zejména metod optické spektroskopie)
 • publikace výsledků získaných v dané oblasti výzkumu

Požadované dokumenty (v českém nebo anglickém jazyce):

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení:

 • český nebo anglický

 

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu lucie.malovcova@osu.cz nejpozději do 12. června 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

 

Kontakt:

Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail: lucie.malovcova@osu.cz

telefon: 553 46 2107