Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry matematiky.

VEDOUCÍ KATEDRY MATEMATIKY

Co u nás budete dělat:

✓ vedení katedry
✓ pedagogická, vědecko-výzkumná a publikační činnost
✓ příprava a realizace vlastních výzkumných projektů, spolupráce s ostatními výzkumnými skupinami na fakultě i mimo fakultu
✓ podílení se na přípravě studijních a akreditačních materiálů

Na co se u nás můžete těšit:

✓ 1,0 pracovní úvazek, nástup v září 2022
✓ mzdové zařazení dle Mzdového předpisu JU a dosažené akademické hodnosti, příplatek za výkon funkce
✓ funkční období 3 roky, s možností opakování
✓ flexibilní pracovní doba, 8 týdnů dovolené, výkonnostní prémie a odměny
✓ garanci evropských standardů daných Evropskou chartou pro výzkumníky

Požadavky:

✓ vědecko-pedagogická hodnost docent nebo profesor
✓ CSc./PhD v matematicky orientovaném oboru
✓ Publikace v mezinárodních časopisech

Písemné přihlášky musí obsahovat:

1. životopis včetně seznamu publikací
2. motivační dopis
3. kopie dokladů o ukončeném vzdělání

Přihlášky prosím posílejte elektronicky na jobs@prf.jcu.cz do 30.6. 2022.
Více informací o fakultě naleznete na www.prf.jcu.cz