Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici vedoucí / vedoucího Katedry institucionální ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pracovní náplň:

 • tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti, vedení studentů doktorského studijního programu, vedení specializovaných přednášek a seminářů, působení v komisích, oponentní posuzování doktorských a habilitačních prací, expertizní činnost na národní a mezinárodní úrovni

 

Požadavky:

 • hodnost docenta či profesora (či probíhající habilitační nebo profesorské řízení) v oboru ekonomie či v oboru financí anebo v blízkém oboru, a to na škole, která je v oborech ekonomie a financí mezinárodně srovnatelná či lépe postavená (dle ARWU, US News a QS) než Univerzita Karlova
 • vysoce pokročilá znalost akademické angličtiny (např. dlouhodobá výuka v angličtině, publikace převážně v angličtině)
 • znalost českého jazyka na dobré komunikativní úrovni
 • kvalitní publikační činnost ve vysoce hodnocených časopisech (Q1 a Q2 dle AIS dle Web of Science) v oborech Economics, Business-Finance či případně v blízkých oborech spadajících do FORD 5.2 Economics and Business

 

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1,0 (tj. 40 hod./týden)
 • předpokládaný nástup 1. 4. 2023

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis
 • přehled publikační činnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (netýká se těch, kteří již byli nebo jsou aktuálně zaměstnáni na FSV UK a jejich vzdělání bylo v minulosti ověřeno personálním oddělením)
 • koncepci rozvoje katedry pro období 2023-2027, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti

 

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 20. 2. 2023 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „Vedoucí katedry institucionální ekonomie“.

 

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů