Přehled

Vědecký pracovník v oblasti výzkumu buněčné terapie

PrimeCell Bioscience a.s. je biotechnologická společnost zabývající se vývojem a klinickým testováním biologických léčivých přípravků a medicínských technologií, které mění genové a buněčné vlastnosti tak, aby se podpořila obnova postižených tkání a orgánů. Samostatným směrem je vývoj inovativních metod, materiálů a postupů umožňujících preklinické a klinické testování moderních technologií.

Výzkumné projekty

Možnost propojení základního a translačního výzkumu. Úspěšní kandidáti budou pracovat na projektech zaměřených např. na:

 1. Vývoj a preklinické testování léčiv
 2. Vývoj buněčné terapie
 3. Vývoj produktů genové terapie pro výzkum/léčbu rakoviny

Povinnosti

 • Navrhování a provádění laboratorních experimentů;
 • Spolupráce a komunikace s partnery projektu;
 • Vývoj a ověřování experimentálních protokolů;
 • Analýza experimentálních dat;
 • Prezentace na místních a mezinárodních setkáních;
 • Psaní vědeckých prací (články, projekty, publikace, brožury o šetření);
 • Vedení laboratoře, školení a řízení mladších kolegů;
 • Koordinace a navrhování pokročilých biologických technik a postupů s použitím tkání, buněk a zvířat;
 • Práce s molekulárními metodami, buňkami, geny

Požadavky

 • Lékařské nebo doktorandské vzdělání v oboru buněčná nebo molekulární biologie, biologie, bioinženýrství, biomateriály, neurověda nebo příbuzné obory
 • Zkušenosti v oblasti medicíny, lékařství, farmacie nebo příbuzných oborů
 • Zkušenosti se SLP, SVP, řízením rizik, prací s regulačními úředníky a regulačními orgány, řízenou a neřízenou dokumentací

Znalosti / dovednosti / schopnosti

 • Pokročilé znalosti metodologie vědeckého výzkumu;
 • Vedení záznamů a experimentální dokumentace;
 • Organizační schopnosti;
 • Schopnosti psaní vědeckých textů a prokazatelná schopnost řídit samostatnou výzkumnou práci;
 • Zkušenosti v laboratorních metodách, jako jsou mikropipetování, práce s nukleovými kyselinami – PCR analýza; příprava genomové a plasmidové DNA; izolace RNA, práce s proteiny – Western blot; měření proteinů a homogenizace tkání;
 • Analytické dovednosti, včetně rutinních výpočtů faktorů ředění a koncentrací roztoků, jakož i používání programu Excel a dalších programů pro výpočet a analýzu dat;
 • Znalost výzkumných postupů a protokolů získaná vzděláním nebo praxí;
 • Zkušenosti s různými výzkumnými technikami/metodami a následným sběrem dat;
 • Vynikající komunikační dovednosti, včetně schopnosti vystupovat na veřejnosti;
 • Schopnost pracovat samostatně a aktivně;
 • Schopnost pracovat v týmu a spolupracovat s ostatními pracovníky laboratoře.

Chcete-li se přihlásit, stačí nám zaslat svůj životopis a stručný motivační dopis. Přihlášky budou průběžně vyhodnocovány a vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor.

Kristýna Kuklišová
Projektový manažer
Kristyna.kuklisova@primecell.eu