Přehled

Studium optických vlasatností tenkých vrstev perovskitů

Kategorie: C – Chemie, B – Fyzika a matematika

Přehled

Školitel: Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc.

Studijní program: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Podání přihlášky: 30. 4. 2020

Práce bude zaměřena na studium vlastností povrchů tenkých vrstev používaných při přípravě tenkovrstvých struktur s vrstvami perovskitu.