Přehled

Hybridní svařování Laser-MIG je moderní a pokročilý proces svařování materiálů. Při jeho aplikaci je nutné nastavit mnoho procesních parametrů jak pro laser, tak pro proces MIG, které ovlivňují vzhled a výsledné vlastnosti svaru. Náplní stáže bude provedení základních experimentů pro základní třídy ocelí , které prověří, jak souvisí tyto parametry s výsledným svarem. Součástí stáže je seznámení s procesem metalografické přípravy a vyhodnocení vzniklých svarů.

Garant stáže: Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Počet volných míst pro téma: 1

Pokračovací téma

Jazyk: čeština / angličtina

Lokalita: Brno