Přehled

Studium stability a fyzikálněchemických fenoménů biologicky aktivních sloučenin, které jsou spojeny s dlouhodobým uskladněním těchto krystalických sloučenin. Za tímto účelem budou použity zejména metody termické analýzy, práškové reologie a zobrazovací mikroskopie.

Study of stability and physicochemical phenomena of biologically active substances associated with their long-term storage. In particular, thermal analysis, powder rheology and microscopy methods will be used for this purpose.

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Vojtěch Enev, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346