Přehled

Téma tohoto výzkumu by mělo překlenout rozdíly mezi statistickým parametry inkluzí a kavit pozorovatelných v reálné struktuře materiálů pomocí difrakčních a radigrafických metod. Během cyklické deformace dochází k iniciaci trhlin, během žíhání lze pak pozorovat růst inkluzí. Tato práce by měla zodpovědět otázku, kdy lze inkluze a trhliny detekovatelné rtg. difrakčními metodami (XRD, SAXS) pozorovat a statisticky ekvivalentně popisovat též v počítačové tomogafii s vysokým rozlišením. Toto porovnání by mohlo též pomoci kalibrovat škálové parametry difrakčních metod (hustotu inkluzí) srovnáním výsledků z tomografie s teoretickým výpočtem.

Školitel: Mgr. Daniel Šimek, Ph.D.