Overview

Současné stanovení únavové životnosti betonových konstrukcí pracuje se snižováním napětí v konstrukčních prvcích. Tento přístup však respektuje pouze degradaci mechanických vlastností vlivem působení cyklického zatížení nikoliv postupný rozvoj mikrotrhlin. Téma je zaměřeno zejména na experimentální stanovení únavové životnosti stavebních materiálů, zejména různých druhů betonu. Vyhodnocení experimentů bude probíhat v software MATLAB pomocí nejnovější modelů.

Instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR

https://www.ipm.cz/

Skupina: Speciální problémy lomové mechaniky https://www.ipm.cz/skupiny/specialni-problemy-lomove-mechaniky-a-unavy-materialu#tab-1

Počet volných míst pro téma: 1