Přehled

Disertační práce bude věnována sledování interakce vybraných buněčných linií s různými organokovovými sloučeninami, které by mohly sloužit jako potenciální léčiva nádorového onemocnění. Vedle průměrného obsahu prvků bude sledována distribuce i jejich v buňkách a cytotoxicita s cílem tzv. single cell analýzy přímo v pevném materiálu. Cílem práce je prozkoumat možnosti pokročilých instrumentálních analytických metod při stopování léčiv a jejich metabolických produktů. Součástí práce je aktivní spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně.

Školitel doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d