Přehled

Doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy poskytuje obecný teoretický rámec fungování mezinárodních ekonomických vztahů, jejich forem a systémových souvislostí v etapě globalizace. Poskytuje nástroje pro vědecký výzkum mezinárodních ekonomických vztahů s využitím moderních vědeckých metod. Rovněž umožňuje studium speciálních oblastí mezinárodních ekonomických vztahů.

Mezi povinnosti studenta patří absolvovat předepsané předměty, složit státní doktorskou zkoušku, plnit publikační minima, průběžně pracovat na disertační práci a připravovat se na a úspěšně splnit obhajobu.

Studijní program je akreditován v českém i v anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia jsou 4 roky.

V případě zájmu kontaktujte doc. Martinu Jiránkovou (martina.jirankova@vse.cz).
Více informací na https://fmv.vse.cz/doktorske-studium/.
Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://fmv.vse.cz/doktorske-studium/