Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.5.2024

Práce budou probíhat ve skupině K. Kampfa v rámci projektu OP JAK FORTE CZ.02.01.01/00/22_008/0004632: „Fundamental constituents of matter through frontier technologies“. Předpokládané datum nástupu je 1.10.2024, na dobu 2 roky s možností prodloužení až o další 2 roky. Více informací získáte na níže uvedené adrese pro neformální dotazy.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ideální kandidát by měl mít znalosti rozptylových amplitud v kvantové teorii pole s důrazem na nové matematické struktury, amplitudy v kalibrační teorii a gravitaci, efektivní teorie pole, smyčkové integrály a integrály. Ukončené magisterské studium, nejlépe v teoretické fyzice nebo v příbuzných oborech, a ukončené PhD studium (do nástupu v říjnu 2024) ve fyzice nebo matematice, zahraniční zkušenost vítána.

Expertíza

  • Amplitudy rozptylu v kvantové teorii pole s důrazem na nové matematické struktury.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti

Kód pracovního místa: 202405-VP2-MFF-UCJF-029
Zveřejněno: 2024-03-29
Nástup dle dohody: Ano
Doba trvání: 2 roky
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt