Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Práce bude probíhat ve výzkumné skupině prof. Zdeňka Doležala na experimentu Belle II jako součást projektu financovaného z projektu OP JAK FORTE. Pro více informací pošlete prosím email na adresu pro neformální dotazy uvedenou níže.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) v oboru částicová fyzika, případně v příbuzném oboru ke dni nástupu. Uchazeč by měl mít zkušenosti s analýzou dat v experimentech částicové fyziky v oblasti fyziky B-mezonů. Zkušenost s vrcholovými detektory je výhodou. V rámci zaměstnání jsou očekávány zahraniční i domácí služební cesty.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • doporučující dopis

Kód pracovního místa: 202409-VP2-MFF-UCJF-055
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Doba trvání: 2 roky
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt