Přehled

O pracovišti

Masarykova univerzita je moderní, dynamickou a v České republice nejžádanější univerzitou, s 10 fakultami, více než 5000 zaměstnanci/zaměstnankyněmi a 30 000 studenty/studentkami, širokým spektrem výzkumných oblastí a silným mezinárodním postavením. Jsme největším akademickým zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.

Přírodovědecká fakulta MU, nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o nás na www.recetox.muni.cz/kariera/kariera-na-recetoxu a www.facebook.com/recetox.

Popis práce

Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy choroby a stárnutí

Dr. Zdeněk Spáčil hledá talentovaného a motivovaného vědce/talentovanou a motivovanou vědkyni se zkušenostmi v hmotnostní spektrometrii nebo buněčných kulturách. Výzkumný projekt je zaměřený na cerebrální organoidy jako modelový systém pro Alzheimerovu chorobu a aplikace metabolomiky a proteomiky založené na hmotnostní spektrometrii ke studiu základních mechanismů a biomarkerů onemocnění. Kandidát/kandidátka se bude podílet na multidisciplinárním projektu kombinující moderní analytickou technologii s buněčnou biologií, pro špičkový výzkum v biologických vědách a medicíně.

Výzkumná skupina Biomarkery zdraví a nemocí vedená Zdeňkem Spáčilem zdenek.spacil@recetox.muni.cz se zabývá metabolomikou a cílenou proteomikou, hledá nové metody identifikace negenetických faktorů ovlivňujících lidské zdraví.
https://www.recetox.muni.cz/en/research/principal-investigators/dr-zdenek-spacil

Požadujeme

 • Ph.D. titul získaný v posledních pěti letech v chemii, biochemii, biologii nebo příbuzném oboru
 • Předchozí výzkumné zkušenosti a solidní záznamy o relevantních publikacích v recenzovaných vědeckých časopisech (tj. WoS, SCOPUS)  –  alespoň dvě prvoautorské publikace v odborném časopise s impakt faktorem 4 a víc
 • Praktické zkušenosti s bioanalytickou hmotnostní spektrometrií, kapalinovou chromatografií a zpracováním dat
 • Schopnost prioritizovat činnosti, samostatnost a vynalézavost při řešení problémů, dobré vědecké psaní a ústní komunikaci, vynikající dokumentační dovednost

Pro podrobné informace k pozici se můžete obrátit na Jiřího Dobeše, jiri.dobes@recetox.muni.cz, 549 493 268

Nabízíme

 • Zajímavou práci v prestižním univerzitním prostředí
 • Motivující mzdové a pracovní podmínky
 • Možnost vzdělávat se a účastnit se vědeckých konferencí
 • Možnost spolupráce se zahraničními týmy
 • Možnost krátkodobých zahraničních stáží
 • Zapojení do multioborového týmu
 • Zázemí významné instituce a předního vědeckého pracoviště
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (6 dovolené, penzijní připojištění, stravenkový paušál, možnost stravování v menzách MU, Multisport karta, bezplatná očkování, slevy na jazykové kurzy, zvýhodněné vstupné do kina Scala, výhodné mobilní tarify Vodafone, dětská skupina-Kampus)

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 30.9.2022 prostřednictvím e-přihlášky zde.

Jako součást své přihlášky uveďte následující dokumenty:

 • Podrobný životopis
 • Motivační dopis popisující výzkumné zájmy a předchozí výzkumné zkušenosti
 • Seznam publikací a úspěchů výzkumu
 • Dva referenční kontakty
 • Ph.D diplom

Po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o jejím přijetí. V případě problémů s vyplněním e-přihlášky či pochybnostech o jejím správném odeslání nás kontaktujte na e-mail: rcx-hr@recetox.muni.cz.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Pokud se Vám neozveme nejpozději do 10 pracovních dní po oficiálním termínu uzávěrky přihlášek, znamená to, že jsme dali přednost uchazečům, jejichž profil lépe odpovídal našim nárokům kladeným na hledanou pozici.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo online pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.
Prohlédněte si také  Kariérní stránky našeho výzkumného centra Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!