Přehled

Superparamagnetické nanočástice se využívají jako aktivní médium při léčbě rakoviny pomocí magnetické hypertermie (https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2024/cislo-5/nanosvet-nemz-je-sekunda-temer-vecnosti.html). Optimalizace jejich vlastností vyžaduje detailní pochopení mechanismu magnetizační reverze ve vysokofrekvenčních magnetických polích s uvážením vlivu povrchů. Student se nejdříve seznámí s mikromagnetickou teorií a jejím využitím pro studium magnetických materiálů. Cílem samostatné práce pak bude určení energeticky nejvýhodnějších mechanismů pro překlopení magnetizace v externím magnetickém poli pro superparamagnetické nanočástice různých tvarů a velikostí. Předpokladem pro řešení tohoto tématu je alespoň základní znalost Pythonu. 

Skupina: Víceúrovňové modelování a měření fyzikálních vlastností https://www.ipm.cz/skupiny/viceurovnove-modelovani-a-mereni-fyzikalnich-vlastnosti

Počet volných míst pro téma: 1