Přehled

Centrum HiLASE (High-average power pulsed lasers) je zaměřeno na technologický vývoj nové generace diodově čerpaných laserů (DPSSLs) určených pro využití v průmyslu a ve vědě. Pro zajištění provozu a dalšího rozvoje nově vybudovaného výzkumného a vývojového Centra HiLASE v Dolních Břežanech hledáme nového člena týmu:

PHD STUDENT

V oblasti

Interakce laseru s hmotou, teorie a modelování

Náplň práce:

 • Ve spolupráci s mezinárodním týmem teoretiků a experimentátorů bude uchazeč veden k vývoji simulací popisující kolektivní jevy ve vícevrstvých a nanostrukturovaných materiálech. Simulace budou založeny na modelech, které jsou v současnosti vyvíjeny v centru Hilase: TTM (two-temperature models) a FDTD metoda (Maxwellova simulace).
 • Hlavním cílem PhD pozice bude studium fyziky laserové interakce s multivrstvými strukturami kombinujícími několik materiálů, popis společné odezvy vrstev jako funkce času, prostoru a laserových parametrů. Četné aplikace mohou najít uplatnění v oblasti nanostruktur solárních článků, modifikace smáčení povrchů různých materiálů, v optice pro vysoce intenzivní lasery a zvýšení prahu poškození optických komponent.
 • Mechanismus vysoce uspořádaných multivrstvých nanostruktur je také předmětem zájmu, který může otevřít možnost k rozvoji nových aplikací založených na nanostrukturovaných tenkých vrstvách s různým prostorovým uspořádáním.

PhD pozice je plánována na 4 roky v Hilase centru a bude propojena s ČVUT v Praze.

Požadujeme:

 • Vysokoškolský titul II. stupně (Mgr., Ing.) v oblasti fyziky, optiky, materiálových vědách a jiných relevantních disciplínách;
 • Dobrá úroveň mluvené a psané angličtiny;
 • Vědecká zvídavost, touha získat znalosti ve fyzice laser-materiálové interakce skrze numerické simulace;
 • Schopnost pracovat s/nebo se učit a zvládat různé programovací jazyky (Fortran, Python, C, C++);
 • Schopnost modifikovat existující simulační nástroje;
 • Účast v rozvíjení multi-uživatelského kódu přístupného vědecké komunitě;
 • Paralelní zkušenosti s programováním výhodou.

Nabízíme:

 • Příležitost pracovat v unikátním vědeckém centru
 • 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody
 • Kreativní mladý kolektiv
 • Příjemné pracovní prostředí

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím na email lakoma@fzu.cz motivační dopis v anglickém jazyce a strukturovaný profesní životopis (formát Europass).

Prosím uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem/dopisem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji: Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané FZÚ AV ČR, v.v.i. se sídlem Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Kontakt: Olga Lakomá, Administrátor LZ
Tel: +420 702 086 170
e-mail: lakoma@fzu.cz