Přehled

MIKROFLUIDIKA – LABORATOŘE NA ČIPU V BIOMEDICÍNSKÉM VÝZKUMU

Loschmidtovy laboratoře se věnují proteinovému inženýrství a vývoji nových mikrofluidních technologií pro biomedicínské a biotechnologické aplikace. Laboratoře sídlí v Univerzitním kampusu Bohunice (https://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/).

Charakteristika projektu: 

Miniaturizace a automatizace jsou klíčové trendy moderních experimentálních metod v přírodních vědách a biomedicíně. Mikrofluidika umožňuje provádět tisíce experimentů za sekundu díky přesné manipulaci nano- až pikolitrových objemů roztoků v mikroprostředí kanálků o rozměrech desítek mikrometrů. Projekt bude orientován na vývoj a optimalizaci mikrofluidních systémů pro vysoce výkonnou charakterizaci a studium proteinů získaných z genomových databázích a konstruovaných metodami proteinového inženýrství. Získaná data budou hodnocena metodami umělé inteligence. Nově vyvinuté metody budou aplikovány při studiu mechanismu Alzheimerovy choroby a vývoji nových léků pro mozkovou mrtvici.

Školitel Prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. – 20 let zkušeností v oblasti inženýrství proteinů a využití pokročilých biofyzikálních metod ve studiu mechanismu biomolekul; specialista na mikrofluidiku a tranzitní kinetiky; spoluzakladatel biotechnologické spin-off Enantis; > 100 publikací, 6 kapitol v knihách a 5 mezinárodních patentů; výuka na MU – Molekulární biotechnologie, Proteinové inženýrství, Biofyzikální chemie.

Spolupracující instituce:

Projekt bude řešen ve spolupráci s výzkumnou skupinou Prof. Andrew deMello na ETH v Curychu ve Švýcarsku (https://www.demellogroup.ethz.ch/) a Mezinárodním centrem klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Jak se přihlásit: 

Zájemci zašlou svůj (i) strukturovaný životopis a (ii) motivační dopis Šárce Nevolové (nevolova.sarka@gmail.com).