Přehled

V rámci disertační práce bude sledován osud, distribuce a vliv reziduí léčiv na půdní ekosystém. Budou analyzovány vzorky půdy, rostlin a žížal. K analýzám bude využita především tandemová technika LC/MS/MS, která bude doplněna základním ekotoxikologickými testy a dalšími chemicko-fyzikálními metodami.

Školitel doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d