Přehled

Ředitel Středoevropského technologického institutu

(CEITEC MU) vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice

ODBORNÝ PRACOVNÍK – STÁŽ

VE SKUPINĚ TRANSKRIPČNĚ-TRANSLAČNÍHO SPŘAŽENÍ (výzkumná skupina Gabriela Dema)

 

Popis výzkumné skupiny: Skupina využívá metody molekulární biologie, expresi proteinů v E. coli a kvasinkových buňkách, tkáňové kultury, rentgenovou krystalografii a kryo-elektronovou mikroskopii ke studiu bakteriálních a eukaryotických RNA polymeráz, ribozomů a virů. Studujeme makromolekulární interakce mezi RNA polymerázou a ribozomem související s transkripčně-translačním spřažením. Naše úsilí směřujeme k objevení nových mechanismů genové regulace a rozšíření našich znalostí o genové expresi u bakterií a virů na základě získaných strukturních informací.

Popis pozice: Hledáme 2 vysoce motivované kolegy na pozici odborných pracovníků – formou stáží. Požadovány jsou dobré mezilidské vztahy, základní znalost angličtiny a schopnost komunikovat v českém jazyce. Úspěšný uchazeč bude zapojen do každodenního chodu laboratoře a provádění laboratorních činností zahrnujících produkci a purifikaci RNA polymeráz, ribozomů a virů. Také bude pracovat na různých biochemických analýzách transkripčně-translačního spřažení (in vivo a in vitro). Vyžadována bude rovněž práce s určitými bakteriálními kmeny a viry v režimu BSL2 a BSL3.

Požadavky:

 • ukončené magisterské studium v oblasti biochemie/virologie/strukturní biologie nejpozději v létě 2020
 • práce s mikroorganismy, molekulární klonování, transformace E. coli, produkce virů
 • Izolace RNA a DNA
 • Fluorescenční mikroskopie
 • pasážování savčích buněčných linií a transfekce pomocí viru
 • angličtina alespoň na úrovni B1, výborná znalost češtiny
 • zkušenosti v oblasti transkripce, translace a strukturní biologie výhodou

Co nabízíme?

 • Výzkumná stáž po dobu jednoho roku
 • Atraktivní plat ve formě částečného úvazku 0.7 a firemní benefity
 • Podpora vzdělávání a osobního rozvoje
 • 6 týdnů placené dovolené

 

Předpokládaný termín nástupu: červenec 2020

Životopis a krátký motivační dopis obsahující popis předchozích zkušeností a výzkumných/technických dovedností posílejte do 19. června 2020 na e-mailovou adresu recruitment@ceitec.muni.cz

Do předmětu e-mailu zadejte “Stáž v oblasti transkripčně-translačního spřažení”

Více informací:

Začátek: červenec 2020
Otevřeno do: 19.6.2020

Mám zájem

Zdroj: https://www.ceitec.cz/odborny-pracovnik-staz-ve-skupine-transkripcne-translacniho-sprezeni/j266